Arbetsskor, arbets- och varselkläder

Jag säljer olika märken av arbetsskor, arbets- och varselkläder. Har du speciella behov så letar jag fram något som passar just dig och beställer hem.

Klassificeringar

Vilka är skillnaderna på de olika klassificeringarna? 
EN ISO 20471 är den senaste uppdateringen av standarder för kläder med hög synbarhet. EN471 är fortfarande fullt godkänd att använda och kommer att vara det i många år framöver.

Klass 1
Ger lägsta skydd. Den totala fluorescerande ytan skall vara minst 0,14 m2 och reflexytan 0,10m2. Kan användas om man bara har liten kontakt med enstaka fordon och/eller långsam trafik.

KLASS 2
Ger ett väsentligt bättre skydd än klass 1, speciellt i dagsljus, skymning och dimma. Den totala fluorescerande ytan skall vara minst 0,50 m2 och reflexytan 0,13 m2. Klass 2 är oftast aktuell i exempelvis hamnar, vid järnvägar, byggarbetsplatser, parkeringsplatser, skallgång, i lastfordon och på andra områden där man inte kräver klass 3.

KLASS 3
Ger maximalt skydd. Den totala fluorescerande ytan skall vara minst 0,80 m2 och reflexytan 0,20m2. Aktuell i närhet av tät snabb trafik