Service och reparation (småmaskiner)

Jag servar de flesta småmaskiner som finns på marknaden men vid tidsbrist så servar jag i första hand de maskiner som jag själv sålt till kund. Finns det tid och möjlighet så tar jag naturligtvis emot även andra maskiner som köpts från annat håll.